Sorte svaner

Background photo

Et utvidet perspektiv på hvordan forstå, vurdere og styre risiko.
Sorte svaner» er en metafor som brukes for å få oppmerksomhet mot at alvorlige hendelser kan skje; hendelser som vi ikke hadde tenkt på eller visste om, som vi så bort fra eller som var ansett som noe som ikke kunne skje. «Sorte svaner» kommer alltid overraskende på oss i forhold til den oppfatning og kunnskap vi har. Denne rapporten skal hjelpe oss til en bedre forståelse av usikkerhet og risiko. 


Dokumenter


Sorte svaner rapport.pdf