Operasjonsmanual for offshore servicefartøyer på norsk sokkel

Retningslinjer med informasjon for besetninger om bord på offshore servicefartøyer som opererer på norsk sokkel.
Background photo

Formålet med disse retningslinjene er å gi besetningen om bord på offshore service fartøyer som opererer på norsk sokkel informasjon knyttet til de funksjoner fartøyene skal utføre. Disse retningslinjene må ses i sammenheng med GOMO-retningslinjene, og utfyller samt presiserer disse.

www.g-omo.info

Ved eventuell ulik presisering/ krav i forhold til beskrivelser i GOMO har tekst i disse retningslinjene fortrinn.

Last ned: Operasjonsmanual for offshore service-fartøyer, norsk sokkel

Selskapsspesifikke retningslinjer: