Om oss

Bedriftens virksomhet og historikk

Vi representerer om lag 120 medlemsbedrifter med totalt rundt 35 000 ansatte. Les mer om vår historie.
Background photo

Norsk olje og gass organiserer selskaper som produserer olje og gass, leverandørbedrifter til virksomheten på norsk sokkel, bedrifter innen havbasert, fornybar energiproduksjon og mineralutvinning til havs. Norsk olje og gass er en landsforening i NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.

Historikk

1965-1978:  North Sea Operators’ Committee

North Sea Operators’ Committee (NSOC-N) etableres i 1965. Medlemmer er alle de 7 daværende operatørselskaper på norsk sokkel. NSOC-N har ansvaret for tekniske, operasjonelle og næringspolitiske spørsmål, samordning av oljevernberedskap, samt arbeidsgiverrelaterte saker. Organisasjonen drives de første 10 årene av valgte tillitsmenn. I 1975 opprettes et permanent sekretariat. I 1978 deles nærings– og arbeidsgiverpolitikk i to separate organisasjoner; NIFO og NOAF.

1978-1989: Norsk Industriforening for Oljeselskap

Norsk Industriforening for Operatørselskap (NIFO) skal konsentrere seg om å påvirke og utforme rammebetingelsene for bransjen. Medlemmer er alle operatørselskap på norsk sokkel. Rettighetshavere uten operatøransvar kan fra 1.1.1986 søke fullt medlemskap. Navnet endres til Norsk Industriforening for Oljeselskaper, men forkortelsen NIFO beholdes. Organisasjonen er ikke tilknyttet Norges Industriforbund.

1978: Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

NIFOs styre beslutter i 1978 å opprette en egen organisasjon for oljevernberedskap – Norwegian Offshore Clean Seas Association (NOCSA). Organisasjonen endrer senere navn til Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO).

1979 - 1989: Norske Operatørselskapers Arbeidsgiverforening

Norske Operatørselskapers Arbeidsgiverforening (NOAF) opprettes i 1979 for å møte utfordringene fra en sterkt voksende fagbevegelse. NOAF blir medlem av Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.) i 1981. Medlemmer er operatørselskaper, oljeboringsselskaper og forpleiningsselskaper.

1984-1999: Norsk oljeforening for rettighetshavere

Norsk oljeforening for rettighetshavere (NORRET) stiftes i 1984 som en interesseorganisasjon for rettighetshavere på sokkelen som har hovedtyngden av sin virksomhet som deltakere i lisensgruppene. NORRET er spesielt aktiv i spørsmål som vedrører utformingen av konsesjonspolitikken, utvikling av avtaleverket mellom selskapene, utferdigelse og fortolkning av lover og forskrifter om petroleumsvirksomheten. I 1999 fusjonerer NORRET med OLF.

1987-1998: Oljeserviceselskapenes Landsforening

Oljeserviceselskapenes Landssammenslutning (OSSL) etableres i 1987 med 10 medlemsbedrifter, hovedsakelig innen brønnservice. Kompetanseutvikling, tariff– og næringspolitiske spørsmål er sentrale arbeidsområder for OSSL. I 1993 blir OSSL medlem i NHO og navnet endres til Oljeserviceselskapenes Landsforening. Forkortelsen OSSL beholdes. I 1998 fusjonerer OSSL med OLF.

1989: Oljeindustriens Landsforening,  2012: Norsk olje og gass

I 1989 fusjonerer NIFO og NOAF. Den nye organisasjonen får navnet Oljeindustriens Landsforening (OLF). Samtidig slås Industriforbundet og NAF sammen til en organisasjon, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). OLF tilsluttes NHO. Medlemmer i OLF er alle oljeselskap på norsk sokkel og leverandørbedrifter innen boring, forsyning og forpleining. De to sektorene blir organisert i to bransjer. I 1998 fusjonerer OLF og OSSL. I 1999 fusjonerer OLF og NORRET. OLF er fra nå av en felles interesse– og arbeidsgiverorganisasjon for operatørselskaper, rettighetshavere og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel.

17. september 2012 skifter organisasjonen navn til Norsk olje og gass.