Om oss

Slik får du jobb i oljen

Svar på spørsmål om hvordan du får jobb i oljen.
Background photo

Jeg er snart ferdig med ungdomsskolen og ønsker å jobbe i oljen. Hva bør jeg velge?

Det å jobbe i olje og gass bransjen kan bety både å jobbe offshore eller å jobbe på land, ni av ti stillinger i bransjen er på land.  De fleste stillingene offshore krever fagutdanning. Vil du jobbe i bransjen på land er det hovedsakelig behov for personell med ingeniør eller geologi utdanning.

Dersom du ønsker å ta en fagutdanning og å jobbe med bore- og brønnfag må du først gå på VG1 teknikk og industriell produksjon, og søke deg videre til VG2 Brønnteknikk. Det er også mulig å gå i fra VG1 Elektro til VG2 Brønnteknikk. Etter to år i skole kan du søke læreplass hos borekontraktører i olje og gass næringen.

Andre fagutdanninger det er behov for på installasjoner offshore er elektrofag, mekaniske fag, kjemi og prosessfag.

Jeg har VG1 TIP, VG2 maritime fag og VG3 påbygg. Jeg mangler R1 og R2 og Fysikk 1 for å komme inn på petroleumsrelaterte fag. Det ønsker jeg å ta et forkurs på. Hva er mulighetene mine?
Du tenker helt riktig. Når du er ferdig med forkurs, vil du være kvalifisert til petroleumsgeologi, men også generelle ingeniørutdanninger. Geologer og ingeniører kan jobbe både på land og offshore. De fleste jobber på land og innenfor regulert arbeidstid.

Er det lettere å få jobb offshore gjennom bekjente?
Jobber offshore går generelt ikke gjennom venner og bekjente. Det er en myte. Man får jobb offshore på bakgrunn av bedriftens behov og ledige stillinger samt søkers kvalifikasjoner. Stillingene lyses ut i dagspressen, selskapenes egne nettsider og portaler som nav.no og finn.no.

Jeg ønsker å studere petroleumsrelaterte fag. Er arbeidsgiverne opptatt av om du har studert i Trondheim eller i Stavanger?
Petroleumsfag ved NTNU eller UiS er begge gode valg.

Jeg ønsker meg en jobb offshore. Hva er minimumskravet for å få jobb?
Du må ha en formell utdanning. Enten et fagbrev eller høyere utdanning innenfor ingeniør- eller realfaglige disipliner.

I alle stillingsannonser står det «solid erfaring fra bransjen eller hydrokarboner under trykk er et absolutt krav». Hvordan skal jeg få en fot innenfor bransjen?

Man stiller ofte sterkere i en søkeprosess dersom man har erfaring. Men alle er jo på et tidspunkt nyutdannede. Dersom du har relevant utdanning og har kvalifikasjonene i orden, kan vi bare anbefale deg å fortsette å søke jobber og ønske lykke til. Vurder tidligere søknader med kritisk blikk å se om du eventuelt kan gjøre noe annerledes. Husk at søknad og CV er ditt første møte med en potensiell arbeidsgiver.

Vet dere om ingeniørutdanning er veldig vanskelig? Hvilke type ingeniører får snarest jobb og best betalt? Hvordan er arbeidstid og arbeidssted for en petroleumsingeniør?
Ingeniørutdanningen er krevende, men i utgangspunktet ikke mer krevende enn andre høyere utdanninger. Synes du realfag er tungt, bør du jobbe hardt for å komme deg gjennom første året, som ofte er en bøyg for mange. Alternative utdanninger kan være geologi eller petroleumsgeologi, der er det mindre matte og fysikk. Geologi kan du ta på de fleste av landets universiteter. Petroleumsgeologi kan du lese mer om på nettsidene til NTNU, UiS og Høgskolen i Sogn og Fjordane. Arbeidstid og -sted har vanlig arbeidstid og fortrinnsvis på land, men kan også være offshore, både med og uten turnus.

Jeg går på allmennfag på videregående. Hvilken skole jeg må søke for å få jobb på offshore?
De fleste som jobber offshore har fagbrev, det er en utdanning på videregående skole nivå. Du har valgt allmennfag. Ønsker du å jobbe offshore må du ta forkurs, dersom du ikke har matte og fysikk. Deretter kan du søke deg videre til realfag og teknologifag på universiteter og høyskoler.

Hva gjør automasjonsingeniørene?

En automasjonsingeniør er helt sentral for å styre og kontrollere et prosessanlegg. Det gjelder også å designe og bygge opp alle sikkerhets- og automasjonssystemer. Det er et veldig spennende yrke. Det er også et yrke som er helt sentral innenfor all prosessindustri, så som meieri og oppdrettsanlegg.

I hvor stor grad, hvor ofte, og på hvilken måte får en bruk for engelsk?
Mange firma er internasjonale og hvor det er flere nasjonaliteter ansatt. Det betyr at for mange selskap vil arbeidsspråket være engelsk. Mange studier på universitet og høyskoler har undervisning eller/og pensum på engelsk, så gjennom studiene vil språket få en naturlig overgang.

Er innovasjon et viktig satsningsområde fremover?
Innovasjon er og har alltid vært et viktig satsingsområde, og blir stadig viktigere ettersom de lett tilgjengelige ressursene er produsert.

Innovasjon foregår grovt sett følgende steder:
- Forskningssentre
- Samarbeid med eksterne forskningsinstitusjoner, f eks SINTEF
- Programmer rettet mot kloke hoder som vil selge sin egen ide (grundere)
- Samarbeid om master- og doktorgradsavhandlinger

Ingeniører er aktuelle i alle disse posisjonene, men du kan godt ha en annen type realfagsgrad. I tillegg trengs det også ledelse og administrasjon i forbindelse med forskningsoppgavene. Faglig innsikt og kreativitet er uansett en slående kombinasjon med tanke på en forskningsjobb.

Jeg ønsker å bli lærling innen boring og brønn, hvem kan jeg kontakte for å få mer informasjon?

Ta gjerne kontakt med Opplæringskontoret for oljerelaterte fag,  www.oof.no