Om oss

Førstehjelpskurs

Background photo

Er Norsk olje og gass' Førstehjelpskurs – grunnkurs (40 timers førstehjelpskurs) et internasjonalt krav, eller kun gjeldende for norsk sokkel?

Norsk olje og gass' Førstehjelpskurs – grunnkurs (40 timers førstehjelpskurs) gjelder for innretninger tilknyttet petroleumsvirksomhet på norsk sokkel.

Hvor ofte må førstehjelpskurset fornyes?

Kravene som gjelder for førstehjelpsopplæring står nærmere omtalt i Norsk olje og gass plan for opplæring - førstehjelp repetisjonskurs.

Opplæringen skal repeteres hver 24. måned av personell som utøver en førstehjelpsfunksjon offshore. Kurset kan gjennomføres på kurssenter eller som del av treningen på innretninger på sokkelen. Ved gjennomføring på innretningene undervises det i kompetansemålene i denne plan for opplæring i løpet av en 12 måneders periode.

Er offshore-opplæring for førstehjelp repetisjonskurs likestilt med 16 timers opplæring ved et kurssenter?

Ja, ref. repetisjonsfrekvens i plan for opplæring:

Opplæringen skal repeteres hver 24. måned av personell som utøver en førstehjelpsfunksjon offshore. Kurset kan gjennomføres på kurssenter eller som del av treningen på innretninger på sokkelen. Ved gjennomføring på innretningene undervises det i kompetansemålene i denne plan for opplæring i løpet av en 12 måneders periode.