TFO 2022: Utvides med 28 blokker i Barentshavet

I årets konsesjonsrunde for TFO-områder foretas det en utvidelse av forhåndsdefinerte områder med 28 blokker i Barentshavet.
Image
Image
Troll A, Nordsjøen. Foto: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass
Illustrasjonsbilde.

― Dagens TFO-runde vil gjøre oss enda bedre i stand til å være energileverandøren Europa trenger, og derfor er dagens TFO-runde gledelig. Gjennom en aktiv tildeling av arealer bidrar myndighetene til at selskapene kan påvise og utvinne funn som ligger nær utbygd eller planlagt infrastruktur. Det er bra at regjeringen nå legger opp til å utvide forhåndsdefinerte områder med 28 blokker i Barentshavet, sier Torbjørn Giæver Eriksen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass. 

― Det vil fortsatt være behov for å lete etter olje og gass for å hindre en for bratt nedgang. Oljedirektoratet viser i sin ressursrapport at uten tilførsel av nye ressurser vil produksjonen i 2040 reduseres til ca. 30% av dagens nivå og at felt i produksjon blir mindre lønnsomme, fortsetter han.

I forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det enighet mellom regjeringspartiene og SV om ikke å inkludere de tre blokkene 7426/10, 11 og 12 i utlysningen av TFO 2022. 

― Vi er overrasket over at det trekkes tilbake blokker ved neste TFO. Vi står midt i en energikrise hvor Europa skal kvitte seg med all russisk gass. Samtidig ber EU Norge levere så mye gass som mulig. Hvis Norge skal opprettholde et stabilt nivå på gassleveransene til Europa må vi fortsette å lete og finne mer gass. Da er det et uheldig signal å trekke tilbake leteområder på norsk sokkel, sier Eriksen.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til mandag 12. september 2022 kl. 12.00.

Image