Arbeidsliv

Mekling på oljeservice er i gang

Tirsdag og onsdag er det mekling på Oljeserviceavtalen med Industri Energi og Brønnserviceavtalen med Safe.
Image
Image
FOTO: Kolbjørn Andreassen/Norsk olje og gass
MEKLER: Norsk olje og gass, Industri Energi og Safe mekler om lønn og arbeidsvilkår for 6000 oljeserviceansatte tirsdag og onsdag denne uken. Mekler er Anne Cathrine Frøstrup, forhandlingsleder for Norsk olje og gass er Elisabeth Brattebø Fenne, forhandlingsleder for Industri Energi er Lill-Heidi Bakkerud, mens Hilde Marit Rysst er forhandlingsleder for Safe.

- Det er viktig å bli enige om et ansvarlig og moderat lønnsoppgjør for å sikre at industrien beholder sin konkurransekraft og robusthet. Frontfaget ga en ramme på 3,7 prosent for tariffoppgjøret for 2022 og danner normen for dette oppgjøret, sier Elisabeth Brattebø Fenne, som er forhandlingsleder og direktør arbeidsliv i Norsk olje og gass.

Mekler er Anne Cathrine Frøstrup og meklingen skjer på Riksmeklerens kontor i Oslo. Industri Energi har meldt om plassfratredelse for 128 medlemmer, mens Safe har meldt plassfratredelse for 522 medlemmer.

En eventuell konflikt vil kunne stanse en rekke bore- og brønnoperasjoner på norsk sokkel, men ikke umiddelbart ramme produksjonen av olje og gass.

Det er om lag 6000 ansatte på de to oljeserviceavtalene som er likelydende. Disse jobber i følgende leverandørbedrifter:

Altus Intervention AS, Aker Solutions AS, avd Ågotnes, Baker Hughes Norge, Halliburton AS, Oceaneering AS, KCA Deutag Drilling Norge AS, Schlumberger Norge AS, Subsea 7 Norway, Weatherford Norge AS, Vetco Gray Scandinavia, Altus Intervention (Technologies) AS, Benor, Cameron Norge AS, Enhanced Drilling AS, Expro Norway AS, Franks International, Intertek West Lab, IOS Tubular Management, Landmark Graphics, Nosefo Tau, Nosefo Bergen, Oceaneering Asset Integrity, Petrotech AS, PSW Technology, RelyOn Nutec Norway AS, Ramco Norway AS, ResQ, Soiltech Offshore Services AS, Stratum Reservoir (Norway) AS, Speedcast Norway AS, TWMA Norge og Welltec.


Se også samleside for lønnsoppgjør 2022.

Kontaktperson

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold i Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Image