Arbeidsliv

Enighet med Industri Energi for ansatte på landbasene

Norsk olje og gass og Industri Energi ble i natt enige etter forhandlinger på landbaseavtalene.
Image
Image
FOTO: Kolbjørn Andreassen
FORHANDLERE: Lill-Heidi Bakkerud fra Industri Energi og Elisabeth Brattebø Fenne fra Norsk olje og gass kom til enighet.

Det gis et generelt tillegg på kr. 4,00 per time fra 1. juni 2022. I tillegg gjøres det justeringer på minstelønnssatsene, overtidsarbeid, forbundsvise midler og på matpenger. Det ble også avtalt å fortsette utvalgsarbeid om å videreutvikle Landbaseavtalen.

Landbaseavtalene er minstelønnsavtaler, og lønn forhandles lokalt i den enkelte bedrift. Det var satt av én dag til forhandlingene.

Det er nær 800 ansatte på de to landbaseavtalene det ble forhandlet om. Hovedparten av disse kommer fra Industri Energi, mens et fåtall kommer fra Parat. Avtalene er likelydende. Disse jobber i følgende bedrifter:

KCA Deutag Drilling Norge AS, ASCO Norge AS, Coast Center Base AS, CCB Mongstad AS, Helgelandsbase AS, NorSea Group AS, NorSea Property AS, NorSea Logistics AS, NorSea Polarbase AS, Saga Fjordbase AS og Kristiansund Base AS.


Se også samleside for lønnsoppgjør 2022.

Kontaktperson

Kolbjørn Andreassen, kommunikasjonsleder for arbeidsliv og operative forhold i Norsk olje og gass, mobil 952 82 808

Image