Miljø

Invitasjon til seminar om havvind og miljø

Sammen med havvindforumet inviterer Norsk olje og gass til seminar om hvordan havvind påvirker miljøet.
Image
Image
Foto: Equinor
Etablering av havvindparker på norsk sokkel vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Havvindnæringen må derfor sikre nødvendig kunnskap om områder hvor havvindparker skal etableres, og arbeide for minst mulig miljøavtrykk gjennom utbyggings- og driftsfasen.

Etablering av havvindparker på norsk sokkel vil påvirke miljøet både gjennom utbyggings- og driftsfasen. Havvindnæringen må derfor sikre nødvendig kunnskap om områder hvor havvindparker skal etableres, og arbeide for minst mulig miljøavtrykk gjennom utbyggings- og driftsfasen. Sammen med havvindforumet inviterer derfor Norsk olje og gass til seminar om havvind og miljø, der temaet er: "Hvordan påvirker havvind miljøet? Kunnskapsstatus og veien videre".

Dato: 2. november 2021 kl. 9-16

Sted: Oslo kongressenter

 

PROGRAM

Programmet oppdateres fortløpende

08.30     Registrering

Hvordan påvirker havvind miljøet? Kunnskapsstatus og veien videre                  

09:00     Velkommen - Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø i Norsk olje og gass                

09:10     Innledning - Kristin Myskja, fagdirektør og leder for Prosjekt for hav (HAV) i Olje- og energidepartementet

09:25     Bildekavalkade "Livet i havet" - Frank Emil Moen, marinbiolog og forfatter av boken "Dyreliv i havet - norsk marin fauna" og Development Manager Norwegian Offshore Wind Cluster

Erfaringer internasjonalt og nasjonalt                 

09:45    International Offshore Wind Experience - Thomas Young Hwan Westring Jensen, chefkonsulent/Senior Advisor i Wind Denmark

10:15    International Offshore Wind Experience - Zoe Crutchfield, Head of Marine  Scotland Licensing Operations Team (og Dave Pratt, Head of Planning & Strategy at Marine Scotland) i Marine Scotland

10:45    PAUSE

11:00    International Offshore Wind Experience - Bob Rumes, Marine Researcher and Policy Advisor i Royal Belgian Institute of Natural Sciences

11:30    How to accomodate biodiversity and stakeholder engagement in Nordic offshore wind developments - Marte Rusten from DNV presents a project undertaken for Nordic Energy Research

11:45    Forvaltningsplan: Hvordan inkluderes nye næringer (havvind) i arbeidet? - Per Schive, avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet

12:00    Diskusjon: Hvordan kan vi best bruke erfaringer fra andre land?                

12:30    LUNSJ  

Kunnskapsstatus - hva skjer av forskning og andre initiativ?                    

13:30     Forskningsrådet: FoU på havvind. Program og satsing - Katrine Wyller, Harald Rikheim eller Cristina Mihai  

13:45     NorthWind: status og planer - Roel May, Inger Marie Malvik og Sara Heindrich

14:00     MARCIS-prosjektet - status og planer - Roel May, seniorforsker og Tone Reiersten, forsker sjøfugl

14:15     PAUSE  

14:30     UiB: EU Ocean of opportunities - Kristin Guldbrandsen Frøysa, energidirektør ved UiB

14:50     Equinor: Miljøovervåking/FoU HywindScotland. Status og planer - Kari Mette Murvoll, forsker miljøteknologi/bærekraft

15:10     Diskusjon: Hvor er det kunnskapshull og hva kan gjøres for å lukke dem?     
15:40     Oppsummering og avslutning                   

16:00     SLUTT              '

   

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil også bli streamet.

Trykk her for å bli med.

Image