Arbeidsliv

Nær en fjerdedel av den norske produksjonen kan bli rammet

Nær en fjerdedel av den totale produksjonen av olje og gass på norsk sokkel vil bli rammet hvis fagforbundet Lederne velger å fortsette streiken.
Image
Image
Foto: Ole Jørgen Bratland
Gigantfeltet Johan Sverdrup har vært i drift siden oktober 2019, og allerede produsert olje for mer enn 50 milliarder kroner. Nå kan produksjonen rammes fra 14. oktober på grunn av streiken til Lederne.

Tirsdag varslet fagforbundet Lederne en ny opptrapping av streiken. Opptrappingen medfører at Oseberg Sør, Oseberg Øst og Kristin med Tyrihans, alle operert av Equinor, vil måtte stenge ned fra søndag 11. oktober, hvis streiken fortsetter. Maria som er operert av Wintershall Dea Norge vil måtte stenge ned fordi den er knyttet opp mot Kristin. Produksjonen til Ekofisk 2/4 B, hvor ConocoPhillips er operatør, blir også stengt ned.

I tillegg varsler Equinor at Vest-Europas største produserende oljefelt, Johan Sverdrup, vil måtte stenge ned fra 14. oktober

Fra før av er Gjøa hvor Neptune er operatør, Vega hvor Wintershall Dea Norge er operatør, samt de Equinor-opererte feltene Kvitebjørn, Gina Krog, Gudrun og Valemon stengt ned.

Hvis streiken varer utover 14. oktober vil bortfallet av produksjon per dag dermed bli på totalt 966.000 fat oljeekvivalenter.

Norge produserer jevnt over litt over 4 millioner fat oljeekvivalenter per dag. Halvparten i form av råolje og andre væsker og halvparten fra naturgass. Dermed forsvinner nær en fjerdedel av Norges totale produksjon av olje og gass som følge av streiken.

For ytterligere kommentarer, kontakt

Informasjonssjef Kolbjørn Andreassen, mob: 95 28 28 08 Epost: ka (a)norog.no

Image