Drift

Seminar om kjemisk arbeidsmiljø

Programmet er klart for seminar om oppfølging og status for kjemisk arbeidsmiljø, 2018.
Image
Image

Seminar Kjemisk arbeidsmiljø
- STATUS 2018

 Norsk olje og gass inviterer til åpent seminar om kjemisk arbeidsmiljø, basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum. 

Programmet er nå klart. Trykk her for å se programmet som PDF. 

Trykk her for å melde deg på seminaret. 

Dato: 5. desember 2018
Tid: 08.00-16.00
Sted: Clarion Air Hotel, Sola

Når

Hva

Hvem

08.00

Registrering/ankomst/kaffe

 

09.00

OPPSTART/Velkommen

Maiken Ree, Norsk olje og gass (møteleder)

 

09.10

Kjemisk helsefare i petroleumsindustrien - hva vet vi?

Pål Molander, Direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

09.40

Kjemisk arbeidsmiljø – hvor har næringen løftet seg og hvor ser vi fortsatt utfordringer?

Anne Myrvold, Direktør, Ptil

09.50

Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?

Knut Thorvaldsen, Viseadministrerende direktør, Norsk olje og gass

10.00

Kjemisk arbeidsmiljø - hvor står vi?

Hilde-Marit Rysst, Leder SAFE

10.10

PAUSE

 

10.40

Kjemikalieprosjektet 2007-11 - viktigste konklusjoner

Jakob Nærheim, Seniorrådgiver, Norsk olje og gass/Equinor

11.00

Arbeidsrelatert kreft i petroleumsindustrien - hva har vi av ny kunnskap?

Tom Grimsrud, Overlege/forsker, Kreftregisteret

11.20

Benzeneksponering har vi prioritert lenge, skjer det en forbedring?

Sigvart Zachariassen, Sjefingeniør arbeidsmiljø, Ptil

11.30

Kvikksølv - et større problem enn vi trodde

 

Ellen K. Jensen, Sjefingeniør helse og arbeidsmiljø, Equinor

11.50

H2S - velkjent og/eller ukjent helserisiko?

Ritwa A. Utne, Rådgiver helse- og arbeidsmiljø, Norsk Industri/Equinor

12.10

LUNSJ

 

13.10

Eksos og ultrafine partikler - mer enn lungeeffekter

Halvor Erikstein, Yrkeshygieniker, SAFE

 

 

 

13.30

Nedstenging - eksponeringsrisiko som kan kontrolleres

Trond Schei, Director HSE Assurance & Industrial Hygiene, ConocoPhillips

13.50

Hvor ble det av robotene? Status for ISO-fagene

Representant for ISO-bransjen

14.10

PAUSE

 

14.40

Occupational Hazards from drilling fluids

Kirsty Walker, Global Project Manager HSE System and Practices, Schlumberger

15.00

Hudplager knyttet til borevæskeeksponering

Bjørg Eli Holund, Yrkeshygieniker/forsker, Haukeland universitetssykehus/ UiB

15.20

Oppsummering

Aud Nistov, Fagsjef HMS og standardisering, Norsk olje og gass

15.45

SLUTT

 

Forbehold om endringer

Image