Informasjon om plugging av brønner

Det er for tiden stor oppmerksomhet rundt temaet plugging av brønner på norsk sokkel.Norsk olje og gass har utarbeidet et notat angående plugging av brønner.

I den situasjonen næringen er inne i, med permitteringer, nedbemanning, kostnadsreduksjoner og med borerigger og fartøy i opplag er det flere som har reist spørsmål om muligheten for å øke aktiviteten ved å forsere plugging av brønner som ikke lenger er i bruk.

De faktiske forhold er imidlertid slik at det bare er et lite antall brønner som er aktuelle for plugging nå. De fleste av disse er allerede inne i operatørenes planer, og det er sikret riggkapasitet til å utføre disse jobbene.
Det er derfor ikke grunnlag for å sette i gang større «pluggekampanjer» nå, ganske enkelt fordi det ikke er et stort antall brønner å plugge.

Les hele notatet her.

Kontaktperson: Maiken Ree, tel 97755002 eller Knut Thorvaldsen, kt@norog.no

Image