Om oss

Medlemsfordeler

Background photo

Utvalg

Vi tilbyr møteplass for alle våre fagmiljøer via våre utvalg og nettverksarenaer. Disse er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene og arbeider med sentrale spørsmål for industrien.

Juridisk bistand

Vi gir juridisk rådgivning innenfor arbeidsrett.

Fagnettverk

Vi er en viktig møteplass for medlemsbedriftene. Det arrangeres utvalgsmøter, informasjonsmøter, fagmøter, nettverksmøter, fagseminarer og kurs.

Samfunnskontakt

Vi arrangerer møter med politikere og samfunnsaktører både på lokalt og sentralt nivå. Vi jobber hele tiden for å påvirke og innvirke i saker som er viktige for industrien.

Rapporter og publikasjoner

Vi utarbeider flere rapporter og publikasjoner, og disse finnes både på nettet og i papirversjon.

Høringsuttalelser

Vi er høringsinstans hvis det fremmes endringer i forskrifter og lovverk som gjelder HMS, arbeidsliv, kompetanse, regelverk, nærings- og petroleumspolitikk. 

Talsperson

Vi fungerer som talsperson overfor myndigheter på vegne av våre medlemsbedrifter. Hvilke saker som skal frontes bestemmes av styrer og utvalg.

Kommunikasjon

Vi har stort fokus på kommunikasjon og formidlingsarbeid. Vi skal bidra til å styrke forståelsen, aksepten og anerkjennelsen for olje- og gassindustriens betydning for verdiskaping, innovasjon og velferd.

Sosiale medier

Her lytter, debatterer, spiller inn og sprer vi informasjon om næringen. Du kan følge oss og våre nyhetssaker på ulike plattformer.

Pensjonsavtaler

NHO Pensjon gir gunstige avtaler med markedets høyeste kundetilfredshet.

Forsikring

NHO Forsikring gir gode ordniger med store årlige besparelser.

Kurs

NHO Kurs er et tilbud som gjennomføres av fageksperter. Her legger vi stor vekt på praktisk nytt som vil gjøre det lettere for deg å håndtere utfordringer i hverdagen.

Digitale håndbøker

NHOs digitale håndbøker sikrer at all personalmessig viktig og nyttig informasjon er samlet på ett sted og at de ansatte finner svar på rettigheter og plikter i arbeidsforholdet.