Om oss

Medlemskap i Norsk olje og gass

Mer enn 100 bedrifter knyttet til olje- og gassvirksomheten på sokkelen er medlemmer av Norsk olje og gass.
Background photo

Norsk olje og gass samler oljeselskaper og leverandørbedrifter som driver oppstrøms petroleumsaktivitet på norsk sokkel. Her har vi samlet informasjon som kan være til nytte for bedrifter som ønsker å vurdere medlemskap.

Medlemsfordeler

Medlemskap og søknadsskjema

Medlemsbedrifter

Medlemskap i NHO Gründer