Om oss

Ledelse

Background photo

Administrerende direktør
Hildegunn T. Blindheim

htb@norog.no

Viseadm. direktør/
Direktør Drift og digital samhandling
Knut Thorvaldsen

kt@norog.no
(+47) 952 99 247

Direktør Næringspolitikk og kommunikasjon
Torbjørn Giæver Eriksen

tge@norog.no
(+47) 995 41 911

Direktør Klima og miljø
Benedicte Solaas (i permisjon til mars 2022)

Valborg Øverland Birkenes | Fagsjef miljø og fungerende direktør frem til mars 2022

bs@norog.no
(+47) 928 23 781

vb@norog.no
(+47) 97509975

Direktør Organisasjon og arbeidsliv
Elisabeth Brattebø Fenne

ebf@norog.no
(+47) 952 35 284