Støy i petroleumsindustrien - Status 2019

Norsk olje og gass inviterer til åpent seminar om oppfølging og status for støy i petroleumsindustrien 2019, basert på trepartssamarbeidet i Sikkerhetsforum.
Image
Image

Seminaret er en oppfølging av anbefalinger fra Engen-utvalget og den etterfølgende Stortingsmelding 12 (2017-18) om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien.

Mer informasjon