Industriprosjekt for digital teknisk informasjon

NORSOK Z-TI JIP'en lanseres 23.mai i Oslo og 24.mai i Stavanger, henholdsvis hos Aker Solutions og Statoil. Det arrangeres lanseringsmøter for å nå ut i bransjen med informasjon og invitasjon om prosjektet.

Bakgrunnen er NORSOK-arbeidet og behovet for å oppdatere standardene om teknisk informasjon til dagens arbeidspraksis.

Oslo (Fornebu), 23. Mai, Aker Solutions - program og påmelding

•Vert: Astrid Onsum
•Sted: Snarøyveien 20, 1366 Lysaker, Resepsjonen

Stavanger, 24. Mai, Statoil - program og påmelding

•Vert: Per-Arne Røstadsand
•Sted: Forusbeen 50, IB center, Forus Øst.