Næringspolitikk

Norsk olje og gass arbeider for å oppnå best mulige rammebetingelser for konkurransedyktig og kostnadseffektiv drift på norsk sokkel.