Beredskapsforum 2017

Miljødirektoratet, Kystverket, NOFO og Norsk olje og gass arrangerte 4. april et vellykket felles seminar om beredskap mot akutte utslipp. Dette er det tiende seminaret i rekken som første gang ble avholdt i 2008. Temaet for årets forum var beredskapen i nordområdene.
Hensikten med seminaret er å styrke kommunikasjonen mellom myndigheter, operatører og andre aktører innen oljevernberedskap. Seminaret er rettet mot tekniske, operasjonelle og miljøfaglige ansatte. Foredragene er i hovedsak på norsk og holdes i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo. Årets forum samlet nær 90 deltagere.