Miljørapport 2017

29.05.2017

Feltspesifikke utslippsrapporter for 2016 er nå tilgjengelig, se lenke under.
Miljørapporten publiseres i midten av juni.

Norsk olje og gass' miljørapport er basert på data fra Environment Web, og gir en oppdatert oversikt fra 2016-rapporteringen over utslipp til luft og sjø samt avfallsproduksjon fra virksomheten på norsk kontinentalsokkel.

 

Last ned feltspesifikke utslippsrapporter