Nytt trepartsnettverk for samarbeid i oljenæringen

20.09.2017

Ordførere, arbeidstakerorganisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner og andre relevante samfunnsaktører har etablert et nytt nettverk som skal jobbe for aktivitet i olje- og gassektoren.

Helgø, Alfheim og KESP

OLJESAMARBEID: Initiativtakerne Christine Sagen Helgø, Frode Alfheim og Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. FOTO: Elin B. Øvrebø/Industri Energi

Initiativtakerne er Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø, administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og forbundsleder i Industri Energi Frode Alfheim. Andre relevante arbeidstakerorganisasjoner, næringsklynger og næringsorganisasjoner som driver innen olje- og gassrettet virksomhet er også invitert med i samarbeidet.

Formålet med nettverket er å etablere en møteplass for å dele erfaringer, vurdering av utfordring og styrke hverandre ved behov. Nettverket vil arbeide for en sterk olje- og gassvirksomhet i Norge og i de regionene som er representert.

Nettverket ble etablert på Gardermoen på tirsdag.