Næringspolitikk

Teknologioverføringsrapporten

Teknologier fra olje- og gassnæringen kommer til nytte langt utover sine opprinnelige formål. Her finner du eksempler på teknologioverføring fra olje- og gassnæringen til andre næringer.
Background photo

Techtransfer.no 

Nettsiden ble lansert i august 2019 og synliggjør noen av Norges fremste eksempler hvor teknologi fra den norske olje- og gassnæringen brukes i andre næringer.

Dette er et samarbeid mellom petroleumsklyngene GCE NODE, GCE Ocean Technology, og NCE Energy Valley, og aktørene Norsk olje og gass og Innovasjon Norge. Se nettsiden her.

Teknologioverføringsrapporten 2017
Teknologier fra olje- og gassnæringen kommer til nytte langt utover sine opprinnelige formål. Norsk olje- og gassnæring er den viktigste drivkraften for innovasjon og teknologiutvikling i det norske samfunnet. I disse rapportene er det samlet eksempler på teknologioverføring fra olje og gassnæringen. 

Teknologioverføringsrapporten 2014