Investeringsanalyse for norsk sokkel 2020-2024

Olje- og gassnæringen vil gi solide bidrag til norsk økonomi de neste årene, viser Norsk olje og gass' investeringsanalyse.
Background photo

Dokumenter


Investeringsanalyse for norsk sokkel 2020 - 2024