Næringspolitikk

Oil and gas activities in Norway - Regulatory and contractual framework

Ny bok med sentralt regelverk og modellavtaler som benyttes i den norske petroleumsvirksomheten.
Background photo

Nylig ble det utgitt en ny bok på engelsk, Oil and gas activities in Norway - Regulatory and contractual framework, med en samlet oversikt over sentralt regelverk og modellavtaler som benyttes i den norske petroleumsvirksomheten. Redaktørkollegiet vil være kjent for mange, og en rekke av advokatene i medlemsbedriftene har bidratt til boken.

Boken spenner over hele spekteret av virksomheten fra åpning av områder til fjerning. I tillegg behandles fusjoner og oppkjøp, skatt og en rekke andre aktuelle temaer, herunder kontraktuelle forhold. Formålet med boken er å gi både praktiserende jurister og andre en enkel tilgang til regelverket og hvordan det er å forstå på en saklig og nøktern måte. Boken vil senere gis ut elektronisk med aktive lenker.