Næringspolitikk

Høringssvar kontantstrømskatt

Les vårt innspill til høringsnotatet om omlegging av særskatten for petroleumsvirksomheten til en kontantstrømskatt.
Background photo

Norsk olje og gass er overordnet positive til en omlegging til en kontantstrømbasert petroleumsskatt, men mener dette må omfatte hele petroleumsskatten og ikke bare særskatten. En omlegging av den samlede petroleumsskatten er den modellen som best sikrer en samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse av fellesskapets ressurser og som samtidig motvirker skattemotiverte transaksjoner og handlinger.

I dette høringsinnspillet gir vi vår vurdering av virkningene av departementets forslag og våre merknader.


Dokumenter


Høringssvar kontantstrømskatt.pdf