Næringspolitikk

Fagseminar om hvordan miljørisikoanalyser brukes som styringsverktøy og risiko for effekter på fisk, dyreplankton og sjøfugl.

Background photo

Målet for seminaret var å vise frem ny kunnskap om Barentshavet og havområdet utenfor Lofoten.

 

Følgende presentasjoner ble holdt:


Dokumenter


Program - Fagseminar om hvordan miljørisikoanalyser brukes som styringsverktøy og risiko for effekter på fisk, dyreplankton og sjøfugl.pdf

JoLynn Carroll - Modelling the risk of effects to marine organisms.pdf

Jørgen Skancke - Status and advances for modelling of oil spills in cold and icy waters.pdf

Odd Willy Brude - Miljørisikoanalyser som styringsverktøy.pdf

Hanne Greiff Johnsen - Oljevern i Nord.pdf