Miljø

Systemvirkninger og næringsperspektiver ved hydrogen

På oppdrag fra Gassco, Innovasjon Norge, Norsk Hydrogenforum, Norsk olje og gass, Petoro, Olje- og energidepartementet og Småkraftforeninga i samarbeid med Kvinnherad Energi og Sunnhordland Kraftlag.
Background photo

Hydrogen vil som en utslippsfri energibærer redusere CO2-utslipp når det erstatter fossile energiprodukter. Hydrogen har størst potensial i anvendelser der direkte elektrifisering kommer til kort. Med en forventet kostnadsnedgang ved produksjon, distribusjon og bruk, kan hydrogen bidra til en kostnadseffektiv omstilling av energisystemet i Europa.

Norge har tilgjengelige energiressurser og aktører innen næringsliv og forskning med relevant teknologisk kompetanse og kommersiell erfaring som kan gjøre hydrogen til et svært interessant satsningsområde for norsk økonomi.


Dokumenter


Systemvirkninger og næringsperspektiver ved hydrogen THEMA Consuliting Group 2019.pdf