Miljø

Rapport om analyse av naftensyrer

Background photo

Naftensyrer er en stoffgruppe som finnes tilstede i produsert vann.

Det har ikke vært noen standardisert metode for analyse av naftensyrer.

Dette har medført at kunnskapen om tilstedeværelse av slike syrer har vært ufullstendig beskrevet.

Norsk olje og gass har i flere år jobbet sammen med operatørene for å løse dette problemet.

Sammen med operatørene og Miljødirektoratet fikk vi satt i gang en Joint Industry Project, en JIP bestående av:
Equinor, Aker BP, ConocoPhillips, Wintershall, Norske Shell, OKEA, Lundin, Vår Energi og Neptune Energy Norge AS.Miljødirektoratet bidro også til prosjektet. 

Metoden er nå akkreditert hos Norsk Akkreditering.

Rapporten vil også bli presentert på TEKNA – Produsert vann seminar i Stavanger i slutten av januar 2022.

Oppdraget er utført av Intertek West Lab og Worley Origo Process.


Dokumenter


NOG-0324-PR-001 Report Naphthenic Acid Quantification Phase 2.pdf