Miljø

Klima- og miljørapport 2020

Norsk petroleumsindustri har en klar ambisjon: Vi skal være verdensledende innen miljø. Da må vi stadig forbedre oss. Detaljert rapportering av utslipp er helt nødvendig for å kunne måle utviklingen og graden av måloppnåelse.
Background photo

Miljørapporten 2020 finner du her.

De feltspesifikke rapportene finner du her.