VOC - Methane recovery

Background photo

Norsk olje og gass har fått utført en studie for vurdering av ulike teknologiske løsninger for redusert metanutslipp i forbindelse med lager- og lasteoperasjoner til havs. Studien er utført av Marintek.

 


Dokumenter


voc-methanerecovery.pdf