Verdiskaping, sameksistens og miljø

Background photo

Fafo-rapport. Hvordan vil næringslivet i Nord-Norge utvikle seg med eller uten etablering av oljenæringen? Ulike effekter, deriblant direkte ringvirkninger for næringslivet av etablering av oljevirksomhet, har vært gjenstand for flere større utredninger. Rapporten tar for seg et viktig tilleggsaspekt til ringvirkninger, nemlig samlokaliseringseffekter.

 

 


Dokumenter


Verdiskaping, sameksistens og miljø.pdf