Veiledning for energiledelse

Background photo

Denne veiledningen har til hensikt å bistå selskapene med å systematisere og formalisere arbeidet med energiledelse. Energiledelse bygger på de samme prinsipper som man finner i anerkjente standarder for miljøstyring, for eksempel ISO 14001 og EMAS.


Dokumenter


Veiledning for energiledelse.pdf

Presentasjonsmateriale.pdf

Presentasjonsmateriale - Kortversjon.pdf