Veiledning for utslippsrapportering 2001/2002

Background photo

Veiledning til felles retningslinjer for rapportering av utslipp fra petroleumsvirksomheten.

 Utarbeidet av Novatech AS for Norsk olje og gass (Norsk olje og gass), Statens forurensningstilsyn (SFT) og Oljedirektoratet(OD).

 

 


Dokumenter


Utslippsrapportering - Del A.pdf

Utslippsrapportering - Del B.pdf

Utslippsrapportering - Del C.pdf

Utslippsrapportering - Del D.pdf

Regneark 2001.zip