Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2002

Background photo

Rapporten gir en oversikt til sjø og luft, samt avfallsgenerering fra den norske olje- og gassvirksomheten i 2002. Utarbeidet av Novatech as for Norsk olje og gass på grunnlag av operatørselskapenes årlige utslippsrapporter til norske myndigheter.

 

 


Dokumenter


emissionsdischarges2002.pdf