Utslipp fra olje- og gassvirksomheten 2001

Background photo

Rapporten gir en oversikt til sjø og luft, samt avfallsgenerering fra den norske olje- og gassvirksomheten i 2001. Utarbeidet av Novatech as for Norsk olje og gass på grunnlag av operatørselskapenes årlige utslippsrapporter til norske myndigheter.


Dokumenter


utslipp2001.pdf