Status for oljevernberedskapen på norsk sokkel

Background photo

Bakgrunnen for denne rapporten er et brev fra Miljødirektoratet til Norsk olje og gass i fjor, der det ble stilt en rekke spørsmål ved kapasiteten og robustheten på norsk sokkel. Rapporten er utarbeidet i samarbeid med industrien og Norsk oljevernforening for operatørselskap (NOFO).


Dokumenter


Petroleumsindustriens beredskap mot akutt forurensning - status 2014.pdf