Seismikk og fisk – fakta ark

Background photo

Dette fakta arket gir en framstilling av prinsippene ved seismiske undersøkelser og sammenfatter forskning som er foretatt på virkninger for fisk.

 

 


Dokumenter


seismikk og fisk-faktaark.pdf