RKU Nordsjøen 2006

Background photo

Oppdatering av regional konsekvensutredning for petroleumsvirksomhet i Nordsj√łen.


Dokumenter


RKU Nordsjøen - hovedrapport.pdf

Beskrivelse av miljøtilstanden.pdf

Etterprøving av utbyggingsprosjekter.pdf

Fiskeri- og oppdrettsnæringen.pdf

Forurensning.pdf

Konsekvenser av regulære utslipp.pdf

Konsekvenser for oppdrett og fiskeri.pdf

Kulturminner.pdf

Regulære utslipp til luft.pdf

RKU Høringsuttalelser.pdf

RKU Nordsjøen - Beskrivelse av skipstrafikk.pdf

RKU Nordsjøen - oppdatering fiskeri 2006.pdf

Samfunnsmessige konsekvenser.pdf

Sel.pdf

Uhellsutslipp.pdf

Vedlegg.pdf

Økosystembeskrivelse.pdf