Olje og miljø i Barentsregionen – et helhetsperspektiv

Background photo

Rapporten tar for seg økosystemene i Barentshavet med fokus på særtrekkene i dette havområdet. I tillegg belyser rapporten menneskeskapte påvirkninger i Barentshavet. Rapporten er utarbeidet av Akvaplan niva.

 

 


Dokumenter


oljeogmiljoibarentsregionen.pdf