Olje og miljø i Barentsregionen - veien videre

Background photo

Utført av Akvaplan-niva, på oppdrag fra Norsk olje og gass.
For å ivareta miljøet i våre nordlige havområder er det nødvendig med et sterkere samarbeid mellom Norge og Russland. Dette må skje i samarbeid med oljeindustrien, og man må samarbeide om både forskning og praktiske løsninger innen miljøteknologi, standardisering av metoder for risiko- og konsekvensanalyser og miljøovervåking.

 

 


Dokumenter


Olje og miljø i Barentsregionen - veien videre.pdf