Nullutslipp – fakta ark

Background photo

Industrien arbeider med omfattende miljøtiltak som skal fjerne miljøskadelige utslipp til sjø fra eksisterende innretninger innen utgangen av 2005. Fra nye feltutbygginger i nord skal det ikke være utslipp til sjø av produsert vann under normal drift. Faktaarket tar for seg utslipp til sjø fra olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel, og hvordan industrien arbeider for å nå målene om nullutslipp.

 

 


Dokumenter


nullutslipp - faktaark.pdf