Null miljøskadelige utslipp til sjø

Background photo

I dette heftet kan du lese mer om industriens omfattende tiltak for å nå målet om null miljøskadelige utslipp til sjø, og om resultatene fra dette arbeidet.


Dokumenter


Null miljøskadelige utslipp til sjø.pdf