Null miljøskadelige utslipp og veien videre

Background photo

Norsk sokkel er underlagt strenge miljøkrav, og petroleumsindustrien jobber kontinuerlig for å redusere sine utslipp og potensielle miljøpåvirkninger av disse utslippene.


Dokumenter


Null miljøskadelige utslipp og veien videre.pdf