Mottak og opphogging av utrangerte installasjoner

Background photo

Mottak og opphogging av utrangerte offshore installasjoner. Vurdering av norsk verkstedkapasitet for perioden 2001-2020.


Dokumenter


Mottak opphogg verkstedstudie-Rev02 DNV.pdf