Miljørelaterte arbeider i regi av petroleumsindustrien

Background photo

En kortfattet oversikt over miljørelaterte arbeider i norske farvann som er utført i regi av oljeselskapene. Det er fokusert på innsatsen i det siste ti-året, da disse resultatene er antatt å være av størst interesse. 

Arbeidene spenner over et stort register, tematisk så vel som praktisk. I denne sammenheng er det førsøkt å fokusere på verdiskapningen og kunnskapsoppbyggingen spesifikt gjeldende for det ytre miljø, dvs. resultater som er relevante for selve planleggingen av petroleumsaktivitet i tillegg til å være av flerbruks- og gjenbruksverdi i prosjektfasen. Utarbeidet av Alpha Miljørådgivning på oppdrag fra Oljeselskapenes Landsforening (Norsk olje og gass).

 

 

 

 


Dokumenter


miljorelaterte_arbeider.pdf