Miljøovervåking av offshorevirksomheten - Regional sedimentovervåking 1996-2006

Background photo

Miljøovervåking av utslipp fra petroleumsvirksomheten har vært gjennomført ved regionale undersøkelser siden 1996. Totalt er sokkelen inndelt i 11 regioner. Denne rapporten sammenstiller resultatene fra overvåkingen i perioden 1996 til 2006.


Dokumenter


Miljøovervåking av offshorevirksomheten - Regional sedimentovervåking 1996-2006.pdf