Klima - norsk sokkel i endring

Background photo

Bakgrunnen for klimarapporten og veikartet er KonKraft-organisasjonenes felles syn på hvordan norsk petroleumsnæring kan bidra til å løse en av vår tids største utfordring, klimautfordringen.


Dokumenter


Klima norsk sokkel i endring.pdf