Elkraft fra land til norsk sokkel

Background photo

Erstatning av gasskraft på sokkelen med kraft fra land har vært adressert som et viktig tiltak for reduksjon av norske CO2-utslipp. Norsk olje og gass har utarbeidet en oversikt over tiltakskost for kraft fra land.

Oversikten er basert på en rekke studier som er gjennomført av både industrien og myndighetene i løpet av de siste år og sammenlignet med resultatene fra tilsvarende arbeid gjort i 1998.

 

 

 


Dokumenter


Elkraft fra land til norsk sokkel 03.pdf