Effekter av seismiske undersøkelser på fisk, fiskefangster og sjøpattedyr

Background photo

Dette er en oppsummeringsrapport som tar for seg effekter av seismiske undersøkelser på fisk, fiskefangster og sjøpattedyr. Rapporten er utarbeidet av Det Norske Veritas (DNV).

 


Dokumenter


Effekter av seismiske undersøkelser på fisk, fiskefangster og sjøpattedyr.pdf

Effects of seismic surveys on fish, fish catches and sea mammals.pdf