CICERO – Planlagt etablering av klimafond

Background photo

I denne rapporten vurderer CICERO Senter for klimaforskning hvordan man kan anvende ressursene hvis dagens CO2-avgift styres til et klimafond. I rapporten svarer tre CICERO-forskere på oppdraget ved å se virkemiddelbruken overfor olje- og gassindustrien i en bredere sammenheng.


Dokumenter


CICERO – Planlagt etablering av klimafond.pdf